فایل کامل مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه می باشد.
کلمات کلیدی:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه,مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

مبانی نظری بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه (فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

مبحث چهارم:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است که یکی از این شروط،شرط نتیجه است مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده 234 در این باره مقرر می‎دارد: « شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود » . مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری که ملاحظه می‏شود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود.

گرچه تعریف قانون مدنی گویا و رسا نیست اما با توجه به متون فقهی و قواعد عمومی مقصود از آن این است: که مقتضای عقد یا ایقاعی ضمن معامله دیگری شرط شود. چنان که انتقال ملکیت عین معین یا زوجیت که نتیجه نکاح است خود به خود حاصل گردد. این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط نتیجه یاد می‏شود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یك بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیك داشته باشیم چون به نظر ما شرط نتیجه با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه نداردهرچندازcondition du corollaire Laکه ترجمه ان شرط نتیجه می باشدیادشده لیکن توضیحی دراین باره داده نشده است و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشكل مواجه می‌سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم بركدامیك و یا تا چه حد منطبق است.

گفتار اول:بررسی فقهی،حقوقی شرط نتیجه

بنداول: اقسام شرط نتیجه و مصادیق آن

همانطورکه می دانیم، عقد به معنای مصدری سبب تحقق شرط و مقتضای یکی از اعمال حقوقی مسبب آن است، عقد عمل حقوقی ارادی است که در اثر تشکیل آن نتیجه یا مقتضای شرط موردنظر دو طرف حاصل می‎شود. لازم به یادآوری است که نتیجه ممکن است از اموری باشد که وسیله و سبب خاصی را نیاز دارد مانند زوجیت که با عقد نکاح بین زن و مرد حاصل می‎گردد و ممکن است نتیجه مورد نظر مشروط له از اموری باشد که به سبب خاصی را نیاز ندارد و با هر سببی حتی شرط حاصل می‎شود لذا نتیجه بر دو قسم است:

قسم اول – نتیجه‎ای که وسیله و سبب خاصی را می‎طلبد.

قسم دوم – نتیجه‌ای که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل می‎گردد.

هر گاه نتیجه از نوع نخست باشد، گنجاندن شرط ضمن عقدی برای حصول آن کافی نیست بلکه تحصیل نتیجه به سبب خاصی، که از طرف شارع یا مقنن مقرر گردیده است، نیاز دارد مانند زوجیت که جز با عقد نکاح محقق نمی‌‎گردد. ماده 236 قانون مدنی در این باره مقرر می‎دارد: (شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‎شود.) بنابراین هر گاه یکی از شرایط لازم برای حصول نتیجه ضمن عقد موجود نباشد نتیجه حاصل نخواهد شد زیرا با فقد سبب، مسبب که نتیجه و مقصود شارط است محقق نمی‎شود؛ برای مثال چنان که از مقررات قانون مدنی برمی‎آید: (طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد) (ماده 1134 ق.م) و (طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.) (ماده 1135 ق.م). بنابراین طلاق را نمی‎توان به صورت شرط نتیجه قرار داد و با شرط نتیجه سبب و مقتضای طلاق یعنی جدایی زوجین و مفارقت شرعی و قانونی بین زن و شوهر حاصل نخواهد شد زیرا به دستور مواد مذکور تحصیل نتیجه یاد شده به اجرای صیغه طلاق با شرایط مقرر در قانون مدنی نیاز دارد همچنین است هر گاه پس از انعقاد عقد و تراضی درباره شرط نتیجه کشف شود که مورد شرط از بین رفته و امکان تحقق مقتضا و نتیجه به هنگام تشکیل عقد نبوده است، فقط مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

نوع دوم نتیجه‎ای است که با نفس شرط و بدون نیاز به سبب یا اسباب خاص دیگر حاصل می‎گردد؛ چنان که مقتضای پاره‎ای از عقود مانند بیع و اجاره فقط به وسیله اراده انشایی که در معامله اصلی ابراز می‎شود حاصل می‎شود و به سبب خاصی غیر از انشاء یاد شده نیاز ندارد؛ یعنی شرط نتیجه (مقتضای مورد نظر) به محض انعقاد معامله اصلی و به نفس اشتراط بوجود می‎آید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت انواع شمع و سپر:انواع شمع و سپر,پاورپوینت انواع شمع و سپر,دانلود پاورپوینت انواع شمع و سپر,انواع شمع,پاورپوینت انواع شمع,انواع شمع,دانلود پاورپوینت انواع شمع,,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت ساخ

تحقیق درباره شغل فیزیوتراپیست:تحقیق در مورد شغل فیزیوتراپیست,تحقیق در رابطه با شغل فیزیوتراپیست,تحقیق با عنوان شغل فیزیوتراپیست,تحقیق با موضوع شغل فیزیوتراپیست,معرفی شغل فیزیوتراپیست,وظایف فیزیوتراپیست,مهارت و دانش مورد نیاز فیزیوتراپیست,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل فیزیوتراپیست,فرصت های شفلی و بازارکار فیزیوتراپیست,درآمد فیزیوتراپیست,شخصیت های مناسب فیزیوتراپیست,

قبض در قرض:قبض در قرض,قرض,عقد قرض,حصول مالکیت,پژوهش,مقاله,تحقیق,مقاله,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود مقاله

پاورپوینت نظام سیاسی چیست:پاورپوینت نظام سیاسی چیست,دانلود پاورپوینت نظام سیاسی چیست,پاورپوینت رایگان نظام سیاسی چیست,دانلود پاورپوینت رایگان نظام سیاسی چیست,پاورپوینت نظام سیاسی ,دانلود پاورپوینت نظام سیاسی,پاورپوینت تعریف نظام سیاسی,دانلود پاورپوینت تعریف نظام سیاسی,دانلود نظام سیاسی چیست,نظام سیاسی چیست,تحقیق نظام سیاسی چیست,دانلود تحقیق نظام سیاسی چیست,پروژ

تحقیق درباره شغل مهندس سخت افزار:تحقیق در مورد شغل مهندس سخت افزار,تحقیق در رابطه با شغل مهندس سخت افزار,تحقیق با عنوان شغل مهندس سخت افزار,تحقیق با موضوع شغل مهندس سخت افزار,معرفی شغل مهندس سخت افزار,وظایف مهندس سخت افزار کامپیوتر,مهارت و توانمندی های مورد نیاز مهندسی سخت افزار کامپیوتر,تحصیلات لازم برای ورود به شغل مهندسی سخت افزار,آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدا

پاورپوینت آفات مهم گیاهی:پاورپوینت,آفات مهم گیاهی,پاورپوینت آفات مهم گیاهی,دانلود پاورپوینت آفات مهم گیاهی,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت سفر آب روی زمین (درس 6 علوم تجربی کلاس هفتم):پاورپوینت درس 6 علوم تجربی کلاس هفتم سفر آب روی زمین,پاورپوینت درس 6 علوم تجربی کلاس هفتم,پاورپوینت سفر آب روی زمین,پاورپوینت درس 6 علوم هفتم

مبانی نظری استعداد خستگی شغلی و انواع دیدگاه های آن:مبانی نظری استعداد خستگی شغلی و انواع دیدگاه های آن(فصل دوم تحقیق)

بهبود طراحی وب سایت:دانلود مقاله بهبود طراحی وب سایت,دانلود تحقیق بهبود طراحی وب سایت,دانلود پژوهش بهبود طراحی وب سایت,دانلود پروژه بهبود طراحی وب سایت,دانلود پایان نامه بهبود طراحی وب سایت,دانلود رساله بهبود طراحی وب سایت,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله معماری,دانلود پایان نامه معماری,دانلود رس

پاورپوینت شاخص های بازار سهام:دانلود پاورپوینت شاخص های بازار سهام,اجزاء بنیادین هر شاخص,کاربردهای شاخص,شیوه محاسبه شاخص ها ,شاخص بدون وزن ,شاخص با وزن ارزش بازاری سهام ,شاخص با وزن برابر,شاخص های بورس اوراق بهادار تهران,شاخص کل قیمت,تعدیل پایه شاخص,شاخص صنایع ,شاخص پنجاه شرکت فعالتر,شاخص قیمت و بازده نقدی,شاخص بازده نقدی